Col.legi Oficial D’Óptics Optometristes i Optiques Optometristes de Catalunya (Cataluña)

delegaciones_02

Alfonso Bielsa i Elíes

(Provincias de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona)
Domicilio: Rocafort,65 bxs - 08015 BARCELONA
Teléfono: 93 424 51 02
Fax: 93 424 11 50
Correo electrónico: coooc@coooc.org
Web: http://www.coooc.org/

Junta de Gobierno
Presidente:D. Alfonso Bielsa i Elíes
Vicepresidente: D. Lluis Bielsa i Elíes
Secretario: D. Joaquín Grau Inglada
Tesorero: D. Lluís Puig Camarero
Contador: D. Fabio Delgado i Castellanos
Vocal Colegiado No Ejerciente: Dª Elisenda Ibañez Herrero
Delegado Provincial de Barcelona: D. Xavier Llobet Megías
Delegado Provincial de Girona: D. Jordi Pardo Marqués
Delegado Provincial de Lleida: D. Juan Carlos Viñuela i Rodríguez
Delegado Provincial de Tarragona: D. Jordi Vecino Ardévol